Rejestracja


Podaj klub do którego należysz

Zaznacz klasę, w której chcesz brać udział.

Jeśli twój model pracuje w paśmie 35 MHz, proszę zadeklarować pierwszy kanał radiowy

Jeśli twój model pracuje w paśmie 35 MHz, proszę zadeklarować drugi kanał radiowy